mIRC Hazır Kodları

Op Kontrol Popups

on *:load: { 
 .echo -aq $input(Yapımcı: SaNCaK $+ $crlf $+ $crlf $+ Addon: Op Kontrol Popups $chr(40) $+ v5.4 $+ $chr(41) $+ $crlf $+ $crlf $+ Yapım: 17/10/2014 $+ $crlf $+ $crlf $+ Iletişim: sancak@outlook.com.tr $+ $crlf $+ $crlf $+ Kodu Kullandığınız için Teşekkür ederim,igo,Addon: Op Kontrol Popups $chr(40) $+ v5.4 $+ $chr(41))
 echo -a _____________________________________________________________________________________
 echo -a 02,02 15,15 00,02 § â ñ ¢ â K 15,15 2,2 0,1 Add-On yükleniyor... 
 echo -a 02,02 15,15 00,02 § â ñ ¢ â K 15,15 2,2 0,1 Çalışan mIRC15 $version 0Sistem15 Windows $+ $os 
 echo -a 02,02 15,15 00,02 § â ñ ¢ â K 15,15 2,2 0,1 Coder: 15SaNCaK 0,1 E-Mail: 15sancak@outlook.com.tr 
 echo -a 02,02 15,15 00,02 § â ñ ¢ â K 15,15 2,2 15,1 Copyright 12©15 1999-2017 
 echo -a 02,02 15,15 00,02 § â ñ ¢ â K 15,15 2,2 15,1 Web 12©15 https://www.mircclub.org 
 echo -a ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
}
on *:unload: { 
 .echo -aq $input(Author: SaNCaK $+ $crlf $+ $crlf $+ Addon: Op Kontrol Popups $chr(40) $+ v5.4 $+ $chr(41) $+ $crlf $+ $crlf $+ Released at: 17/10/2016 $+ $crlf $+ $crlf $+ Contact: sancak@outlook.com.tr $+ $crlf $+ $crlf $+ Unloading...,igo,Addon: Op Kontrol Popups $chr(40) $+ v5.4 $+ $chr(41))
}

alias badnick {
 .timerck $+ $chan $+ $1 1 1 checknick $chan $1
}
alias -l checknick {
 if ($2 ison $1) {
  kick $1 $2 2,2 12 14,15Kufur, hakaret, skype/cam veya cinsellik ifade eden rumuzlari global kanallarimizda kullanamazsiniz. $+($chr(40),$date,-,$time,$chr(41)) $+($$1,$chr(44)) 02,02 15,15 
  mode $1 +b $2 $+ !*@*
 }
}
menu nicklist {
 $1 :whois $$1 $$1
 -
 $iif($1 != $null, Control ))
 .BadNick { badnick $* }
 .-
 .@/v/h
 ..$+($iif(v isin $xl($1),-,+),v): mode $chan $+($iif(v isin $xl($1),-,+),v) $$1
 ..$+($iif(h isin $xl($1),-,+),h): mode $chan $+($iif(h isin $xl($1),-,+),h) $$1
 ..$+($iif(o isin $xl($1),-,+),o): mode $chan $+($iif(o isin $xl($1),-,+),o) $$1
 ..$+($iif(a isin $xl($1),-,+),a): mode $chan $+($iif(a isin $xl($1),-,+),a) $$1
 ..$+($iif(q isin $xl($1),-,+),q): mode $chan $+($iif(q isin $xl($1),-,+),q) $$1
 .S-Bot
 ..voice:/msg $chan !voice $$1
 ..devoice:/msg $chan !devoice $$1
 ..Kick:/msg $chan !kick $$1
 ..Kick-Ban:/msg $chan !kb $$1
 ..Ban Temizle:/msg $chan !bantemizle
 ..Temizle:/msg $chan !temizle
 .-
 .Ban mask 
 ..[Nick] * $+ $$1 $+ !*@*:if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b * $+ $$1 $+ !*@* $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[Ident] $+($gettok($address($1,0),1,64),@*):/mode # +b $+($gettok($address($1,0),1,64),@*) | kick # $$1
 ..[Domain] $gettok($address($1,2),1-2,46) $+ *:/mode # +b $gettok($address($1,2),1-2,46) $+ *
 ..[1] $address($snick(#,1),1):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,1) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[2] $address($snick(#,1),2):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,2) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[3] $address($snick(#,1),3):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,3) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[4] $address($snick(#,1),4):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,4) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[5] $address($snick(#,1),5):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,5) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[6] $address($snick(#,1),6):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,6) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[7] $address($snick(#,1),7):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,7) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[8] $address($snick(#,1),8):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,8) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..[9] $address($snick(#,1),9):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $address($$1,9) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 ..-
 ..[*] $screw($address($snick(#,1),2)):if ($input( $1 için kick mesajınız:,33,Kick) != $null) .raw mode # +b $screw($address($$1,2)) $+ $lf $+ kick # $$1 : $+ $ifmatch
 .ExtBan
 ..Domain Ban:/ban # $$?="ip" $+ *
 ..Çıkış Msg Ban :/mode # +b p: $+ $address($snick(#,1),0) *!*@*
 ..Kanal Ban:/mode # +b j:# $+ $$?="Banlanacak Kanal (# Koymadan)" 
 ..Realname Ban:/mode # +b r: $+ $$?="banlanacak real name" 
 ..Account Ban:/mode # +b R: $+ $$?="banlanacak real account"
 ..Account Mute:/mode # +b M: $+ $$1
 ..Invite Yasakla:/mode # +b A: $+ $$1 $+ !*@*
 ..Renkli Yazı Yasakla:/mode # +b c: $+ $address($snick(#,1),4)
 ..Ctcp Yasakla:/mode # +b C: $+ $address($snick(#,1),0) $+ *
 ..Caps Ban:/mode # +b B: $+ $address($snick(#,1),3) $+ *
 ..Mute:/mode # +b m: $+ $address($snick(#,1),0)
 ..Kick Yapamaz:/mode # +b Q: $+ $$1
 ..Renkli Yazıları Sıfırla:/mode # +b S: $+ $address($snick(#,1),5) $+ *
 ..Notice Yasakla:/mode # +b T: $+ $address($snick(#,1),5) $+ *
 ..Nick ban:/mode # +b N: $+ $address($snick(#,1),5) $+ *
 .-
 .Fast K&ick:kick # $$1 goodbye
 .Ki&ck...:if ($input(Enter kick message for $1 $+ :,33,Kick) != $null) kick # $$1 $ifmatch
 .Sustur (Mute):mode # +b m: $+ $address($$1,2)
 .Mute (Time)
 ..$iif(!$hget(MuteEnforce,$+($network,$chan,$address($$1,2))),$style(2)) RemoveMute $$1: {
  var %mask $+($network,$chan,$address($$1,2))
  hdel MuteEnforce %mask
  if ($timer(%mask).com) {
   $v1
   .notice $$1 Your ban has been lifted early! You may now speak in $+($chan,.) Please try not to repeat the same activity that caused you to be muted.
   $+(.timer,%mask) off
  }
  else mode $chan -b $+(~q:,$address($$1,2))
 }
 ..Temporal Mute
 ...1 Minutes:mute $$1 60 $$?="Reason for Muting $$1" 
 ...3 Minutes:mute $$1 180 $$?="Reason for Muting $$1"
 ...5 Minutes:mute $$1 300 $$?="Reason for Muting $$1"
 ...10 Minutes:mute $$1 600 $$?="Reason for Muting $$1"
 ...30 Minutes:mute $$1 1800 $$?="Reason for Muting $$1"
 ...60 Minutes:mute $$1 3600 $$?="Reason for Muting $$1"
 ...Set Time: {
  var %length $$?="Length of ban in minutes"
  mute $$1 $calc(%length * 60) $$?="Reason for Muting $$1"
 }
 .-
 .&Ping:ctcp $$1 ping
 -
 Kick+Ban:/.timer 1 1 /mode # +b $+($gettok($address($1,0),1,64),@*) | /.timer 1 2 /mode $chan +b * $+ $$1 $+ !*@* | /.timer 1 3 ban # $$1 2 | /.timer 1 4 kick # $$1 Banned $+($chr(40),$date,-,$time,$chr(41)) %logo
 -
 CTCP
 .Ping:/ctcp $$1 ping
 .Time:/ctcp $$1 time
 .Version:/ctcp $$1 version
}
menu query,nicklist {
 -
 Liste
 .$iif($secimnick != $null,$iif($secimnick isnotify,[x] Notify,[_] Notify)) : if ($1 isnotify) notify -r $1 | else notify $1 $?="Notunuz" $address | notifylist
 .$iif($secimnick $+ !*@* isignore ,[x],[_]) Ignore : if ($1 $+ !*@* isignore ) ignore -r $1 $+ !*@* | else { ignore $1 $+ !*@* | .close -mc $1 }
 .Silence
 ..Ekle:silence + $+ $1 c
 ..Sil:silence - $+ $1 c
 .BadNick:/.auser badnick $$1 | echo $color(notice) $timestamp $$1 BadNick Listesinde Eklendi
}
alias secimnick { if ($active == Notify List) return $snotify | else return $active }

İlgili Makaleler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu