on open

tarafından
79
on open

OPEN Eventi

Open eventi adındanda anlaşılacağı gibi AÇMAK manasına geliyor

Parametreler:

$nick (Açılan ekran)
$target (Açılan Ekran)

on *:open:?:*:{ msg $nick Özelime hoşgeldin $nick  }