on connect

tarafından
44
on connect

CONNECT Eventi

Connect eventi sunucuya bağlantı kurulduğunda işlem yapmaya yarar..

Herhangi bir parametresi yoktur..

on *:connect:{ echo -a $me , $server sunucusuna bağlantı yaptınız }