Kategori arşivi IRCD Dokümanlari

ileKraLaz

Spamfilter Kullanımı Detaylı Anlatım

Spamfilter nedir ? Spamfilter ile nick’leri , yazıları , saldırıları , ipleri dahi , herşeyi kontrol etmemizi sağlayan ve kontrol altına tutmamız için en büyük yarar sağlıyacak bir niteliğe sahip olmasına rağmen çok sık kullanılmamaktadır.

Soru Cevap şeklinde ve kısa anlatım şemasıyla bu metotu sizlere sunayım.

Anlatım:

\ : Bir liste içindeki \ kendinden sonra gelen karakteri önceler (karakter bir özel karakterse onu sıradan bir karakter yapar)

Soru:” Se*lam” yazısını yasaklıyacak olursak bunu : se\*lam olarak ” * ” karakterini garantilemiş oluruz.
Halbu ki , yıldız sembolu aradaki butun herseyı kapsar manasına gelir,düz eklenirse ;
Örnek : se*an < olarak eklediğimizi düşünürsek : Sonuç : serkan > ” rk ” olan kısmı kapsadığından spam olarak algılar ve engeller. bunun için yukardaki ornekte ,
\* katıyoruz ki ; O yıldız sadece yıldız anlamını tasısın diğe garantişlemiş olduk.

Anlatım:
+ : Bir veya daha fazlası ile eşleşme işlecini temsil eder.

Soru : Selllaaamm < yazısını yasaklıcak olursak bunu: sel+a+m+ < bu işlemi yapmamız yeterli olacaktır.
burda denilen şudur ki ; ( + ) artı , neyin önüne geliyorsa , çoğaltıcı sıfatını taşır lakin, ” KARAKTER” vazfı bu çoğaltıcı manasında taşımaz ( değişkenlik gösterir )

Anlatım:

? : İse sıfır veya daha fazlası ile eşleşme işlecini temsil eder.
Soru : Facebook < yazısını veya facebok yazısını yasaklamak istesek yapılcak işlem nedir ?
Cevab : Faceboo?k < olarak almamız , ” o ” harfi 2 sefer yazılsada 1 sefer yazılsada yasaklasın manasını taşır.Yani : ” ? ”(soru işareti ) önündekinin Olsada olur\Olmasada olur sıfatını taşıyor da diye biliriz.Lakin;”KARAKTER” vazfı bu manasında taşımaz(değişkenlik gösterir)

Anlatım:
^ : Satırın başlangıç noktasını temsil ederi

Soru : Selam < yazısını cümle selam ile başlıyorsa yasaklasın ama cümle ortasında yazılıyorsa yasaklamasın nedir diğe sorsak?
cevap : ^Selam < olarak almamız yeterli olacaktır. yani diyoruz ki Cümle O kelime ile başlasın.Başlangıcı o olcak manasını taşır.
Örnek : serkan selam nbr ? < diye yazılsa yasaklamaz , cünkü cümle bası ”selam” ile başlamamıştır.
Örnek2: selam serkan nbr? < diye yazıldığında spama takılır ve o yazı çıkmaz.

Anlatım:
$ : Satır sonu noktasını temsil eder.

Soru: Selam < yazısını cümlede ifade edecek olursak yine şayet ve desek ki , cümlenin sonunda selam yazarsa yakalasın , basında ve ortasında yakalamasın diye sorarsak?
cevap: selam$ örnek : selam serkan nbr ? < yakalamaz.
örnek2: serkan selam nbr? < yakalamaz.
örnek3: serkan selam < yakalar.

Misalleme : ^ ve $ bir arada kullanmak istersek şayet: cümlede veya aralarda kullanılmasın sadece ” tekil ” yazılırsa yasaklasın dıyorsak ne yapmalıyız.?
Cevab : ^selam$ < almamız yeterli olacaktır.
örnek: selam serkan nbr < takılmaz.
örnek2: serkan selam nbr? < takılmaz
örnek3: selam < takılır. Anlatım: { : Aralık başlatma işlecini temsil eder. } : Aralık sonlandırma işlecini temsil eder. (bunların 2 sını bır arada kullanmak zorundayızdır,kullanmaz isek , spamfilter bizi regex hatası ile uyarır) Soru: Naaaabbbbeeerrr > naber , naaabberr , yazılsada yasaklasın istiyorsak ?
cevab:N{1,}a{1,}b{1,}e{1,}r{1,} : dememiz yeterli olacaktır. ayrıyetten. ” + ” ( artı ) sembolü ile eş değerdir.Çoğaltıcı sıfatını taşır.
Not : Sınırlandırmak içinde kullanılır.
Örnek : Selllma < yazısında , selma takılmasın ama ” L ” harfi 3 kere kullanılırsa takılsın istiyorsak?
Cevap : sel{3}ma < almamız yeterli olacaktır.

Anlatım:
| : Veya işlecini temsil eder.
Alt satırda örneği mevcudtur. Kısacası,devir,pas anlamını taşır.

Anlatım:
( : Grup başlatma işlecini temsil eder.
) : Grup sonlandırma işlecini temsil eder.
(bunların 2 sını bır arada kullanmak zorundayızdır,kullanmaz isek , spamfilter bizi regex hatası ile uyarır)

Soru: cümle icerisinde veya satırlar arasında ” sus , kes , mal , salak , deli ” ıfadeleri geciyorsa yasaklasın istiyorsak ?
Cevap : (salak|kes|mal|deli|sus) olarak eklememiz yeterli olacaktır.
Bunu daha kapsamlı hale veya cümle basında bu yazılar yazılsın ıstıyorsak:
Cevap: ^(salak|kes|mal|deli|sus)
veya Cümle sonunda yazılırsa yasaklasın istiyorsak :
Cevap: (salak|kes|mal|deli|sus)$
Veya Tekil olarak kelime algılasın istiyorsak;
Cevap : ^(salak|kes|mal|deli|sus)$

Syntax anlatımı:

Anlatım:
\< : Bir sözcüğün başındaki boş dizge ile eşleşir. \> : Bir sözcüğün sonundaki boş dizge ile eşleşir.
\w : Bir sözcüğün öğesi olan herhangi bir karakter ile eşleşir.
\W : Bir sözcüğün öğesi olmayan herhangi bir karakter ile eşleşir.
\` : Bir tampon işlecidir. Tamponun başlangıcındaki boş dizge ile eşleşir.
\’ : Bir tampon işlecidir. Tamponun sonundaki boş dizge ile eşleşir.
\` : Bir tampon işlecidir. Tamponun başlangıcındaki boş dizge ile eşleşir.
\’ : Bir tampon işlecidir. Tamponun sonundaki boş dizge ile eşleşir.
\s : Herhangi bir boşluk var anlamındadır.
\S : Herhangi bir boşluk yok anlamındadır.
\d : Herhangi bir sayı var anlamındadır.
\D : Herhangi bir sayı yok anlamındadır.
[ifade] : Liste işlecidir. Öğreğin [aCme] ifadesi a veya C veya m veya e ile eşleşir.
[^ifade]: Liste işlecidir. Öğreğin [^aCme] ifadesi a veya C veya m veya e hariç herhangi
\b : Bir sözcüğün başındaki ya da sonundaki boş dizge ile eşleşir
Örneğin : \baCme\b
\B : Bir sözcüğün içindeki boş dizge ile eşleşir.
Örneğin : \BaCme\Be ifadesi tHeaCme1 ile eşleşir fakat tHe aCme ile eşleşmez

Şimdi en baştaki örnekler vererek anlatalım.Syntax’ları.

\w ile \s ‘yi birleştirdiğimizde: (\w\s\w\s){2}
Burda bizde anlatılan sudur: karakter veya harf ardından boşluk tekrardan karakter ve harf ardından boluk varsa yakalasın
örnek : selam takılmaz.
Örnek2: s e l a m < takılır.

\d ile \s yi birleştirdiğimizde : (\d\s\d\s){2}
Burda bizde anlatılan sudur: rakam ve boşluk 2 kez ard arda yazıldığında yasaklasın.
örnek: 12345678 takılmaz.
örnek2: 1 2 3 4 5 < takılır.

\d ile \S yi birleştirdiğimizde: (\d\S\d\S){2}
burda bizde anlatılan sudur: rakam boşluk yok rakam ile devam etmesi gerekir.
örnek: 1 2 3 4 5 6 < takılmaz
örnek2: 12345 < takılır

\W ile \d yi birleştirdiğimizde: (\W\d\W\d){2}
burda bizde anlatılan sudur: karakter rakam 2 kez tekrarlandığında yakalasın.
örnek: numaram 0535555555 ararsın < takılmaz.
örnek2: numaram 0 5 3 555 55 55 ararsın < takılmaz.
örnek3: numaram 0+5+3+5/5/5/55-55 ararsın < takılır. Cünki rakam ve karakter ” 2 ” den fazla kullanılmıştır. Ve bir başka bakış acısı : [:alnum:]->>[0-9a-zA-Z]

[:alpla:]->>[a-zA-Z]

[:ascii:]->>[x01-x7F]

[:blank:]->>[ t]

[:cntrl:]->>[x01-x1F]

[:digit:]->>[0-9]

[:graph:]->>[^x01-x20]

[:lower:]->>[a-z]

[:print:]->>[tx20-xFF]

[:punct:]->>[-!”#$%&'( )*+,./:;<=>?@[]^_`{|}~]

[:space:]->>[nrt x0B]

[:upper:]->>[A-Z]

Bize burda kaşılığını anlıyacağınız şekilde kısa yol metotunu arz etmiş bulunmaktayım.

örnek: harf ler arasında karakter gecıyorsa yasaklasın.
cevap: [:alpla:]{1,}[:punct:]{1,}[:alpla:]{1,}[:punct:]{1,}
veya
cevap2: [A-Za-z]{1,}[:punct:]{1,}[A-Za-z]{1,}[:punct:]{1,}
Burda kısacası en bastaki düz mantık ile açıklıcak olursak:
örnek: selam nbr < takılmaz.
örnek2: s-e(l)+a-m nbr < takılır.

örnek: harfler arasında rakam gecıyorsa yasaklasın.
cevab: [A-Za-z]{1,}[0-9]{1,}[A-Za-z]{1,}[0-9]{1,}
Burda kısacası bastakı düz mantık ile açıklıcak olursak:
örnek: selam 555 555 55 55 ekle < takılmaz.
örnek2: selam 5a5a5 5a5a5 5a5 5a5 < takılır.
Not: ‘a ‘dan z’ye’ kadar her harfı kapsar.

Şimdi : Genel mantık anlatımını kavradığımızı düşünerekten,sizlere bi sınıf daha yukarı çıkması acısından örnekler sunayım.Bu anlatımın ve sembol sisteminin hepsini bir araya toplicak olursak.

örnek: ([0QO])?(be[şŞs]|5)\s?y[uü]z
Burda bizim istediğimiz sudur.Açılımı.
() grup basını acıp kapatmısız ve sonuna ” ? ” koymusuz. bu soru işaretimiz neydi. olsada olur olmasada olur manasını taşır. grub’ta bir butun olduğu için : o grubu olasada olur olmasada olur diğerek satıra başlamısız.
Sonra ; bir grub acarak yine demişiz ki peşinden , ” BEŞ veya 5(rakam)” yazılırsa onun peşine ” \s ” ne anlama geliyordu ( boşluk ) sonuna ne katmısız ” ? ” işareti yanı boşluk olsada olur olmasada olur diğerekten yüz ( u harfi veya ü harfi ) kullanıla bilir. harlerını devamı kılmısız bu bizi neyi anlatmatadır.

Örnek: cep telefonum sıfır 5yüz ellibeş ….. < yakalar.
örnek2: sıfırbeşyüzellibeş …. < yakalar.
örnek3: beş yüz elli < yakalar.
örnek4: sıfır5 yüz elli beş < yakalar. vb….
örnek5: 0beşyüz < yakalar veya Q5yüz < yakalar.vb….

;—-

Örnek : (^|\s)(Q|O|0)?(\s|\W)?(5|b\s?[e€£3e]\s?[şŞs$])(\s|\W)?[4350]\d.?
Şimdi burda anlatılmak istenen nedir.
^ < satır başı demekti.
\s < boşluk demekti değil mi ?
Ne yapmışız. ” | ” işereti ile pas kullanıp satır bası veya satır basından sonra boşluk varsa yakalasın diğerek spam’ı oluşturmusuz.
Nedemisiz : baştan başlıcak olursak:
Sıfır veya Q veya O harflerinden biri varsa sonrasında boşluk ” \s veya \W(karakter) varsa sonrasında , 5(rakam) veya beş < yazısı varsa devamında , 4 veya 3 veya 5 veya 0 bunlardan her hangi biri yazıyor ise sonrasında ” \d ” ( rakam ) manasını taşırdı , rakamla devam edıyorsa yakalasın istemişiz yani.

örnek : selam numaram 0beş35 555 … < yakalar
örnek2: 0535 55 55 55 < yakalar.
örnek3: 5-5-5 5/5/5 5*5* < yakalar
örnek4: numaram bu ekle 5-5-5 5/5/5 5*5* < yakalar

;—

Örnek: ^([A-Za-z]{1,}|[[:punct:]]{1,})?\d{1}([A-Za-z]{1,}|[[:punct:]]{1,})?$
Burda istenılen , nedir? satır basından anlatayım.
^ < işareti kullnaraktan satır (cümle veya kelime ) ile başlamak sartındasın.
( < ile grub’u acarak demisiz ki ” a’dan z’ye yazılan herhangı bir harf veya ” | ” ile pas kullnarak , karakter ola bilir vazfını vermisiz ve ) < kullnarak gurubu kapatmısız.
Anlatılan kısım : ^([A-Za-z]{1,}|[[:punct:]]{1,})?
Devamı:
\d{1} < rakam kullanılsın ve adeti bir adet olsun demişiz.
Sonrasında , Yine yukarda ki satırın aynısını yapmısız. ve ” $ ” ile sonlandırmısız.
özeti ve kapsama alanı sudur:

örnek:
..5 < yakalar.
a5 < yakalar.
&3 < takalar.
..5.. < yakalar.
a5.. < yakalar.
&3… < takalar.
5a < yakalar.
5.. < yakalar.
3- < takalar.

yani kısacası bizim burda dediğimiz kısım:
karakter veya harf içerisinde , başında veya sonunda., tek rakam varsa alt alta yazıldığında yakalasın istemişiz.

Not : Bu ve bunlardan daha farklı binlerce çeşit örnekler verebilir , çoğalta bilir , değiştire biliriz.Lakin sıfırdan öğrenim acısından metotun en kolay şekilde sizlere arz etmeye çalıştım.
veya bunun daha prof bir şekilde yazılacağı gibi ve html şeklinde de yazılacağını gibi.onlarıda bu başlık altından takip ede bilirsiniz. zaman zaman paylaşacağım.

Soru ve isteklerinizide yorum yazabilirsiniz.

ileKraLaz

qwebirc Mobil Kurulumu

qwebirc Mobil Kurulumu

qwebirc programı ile mobil kullanıcılar rahatça irc sunucunuza bağlanıp sohbet edebilirler.

Kurulum centos işletim sistemine göre anlatışmıştır.

Telnetde uygulanacak komutlar.

sudo yum install epel-release
sudo yum -y install python-twisted
sudo yum -y install mercurial
sudo yum install java-1.6.0-openjdk-devel
sudo yum -y install libffi-devel
sudo yum -y install openssl-devel
sudo yum -y install python-devel
sudo yum -y install python-pip

Ardından qwebirc sunucumuza çekiyoruz ve düzenliyoruz ;

 

Düzenlenmesi gereken örnek config.py kısımları aşağıda belirtilmiştir.
IRCSERVER, IRCPORT = “SUNUCU IP ADRESINI YAZIN”, 6667
REALNAME = “http://domain.com mobil user”
IDENT = “webchat”
OUTGOING_IP = “127.0.0.1”
WEBIRC_MODE = “webirc”
WEBIRC_PASSWORD = “ŞİFRE”
CGIIRC_STRING = “CGIIRC”
BASE_URL = “http://domain.com”
kısımlarını düzenledikden sonra,
sırasıyla
komutlarını uyguluyoruz.
Son olarak
./compile.py
./run.py
komutları ile aktifleştiriyoruz.
Web üzerinden veya mobilden erişiyoruz ; http://sunucuipadresi:9090/
ileKraLaz

lightIRC Kurulumu ve İndir

LightIRC nasıl kurulur ve nasıl indirebileceğiniz hakkında bilgiler vereceğiz.

LightIRC irc sunucularına web üzerinden bağlanıp chat yapmanıza yarayan bir webmaster programıdır bu programı kullanıcıların yüklemesine gerek yoktur sistemi kullanan herhangi bir web sitesi üzerinden chat yapmaya başalayabilirsiniz.

Sistemin istediği eklentiler.

 • Flashpolicyd
 • Ruby

LightIRC apletinin sistemimizde çalışması için eklentileri kurmaya başlayalım.

İlk olarak Ruby kurulumu gerçekleştireceğiz.

Root olarak login olmamız gerekmektedir.

Ruby kurulumu dosyasını hesabımıza çekiyoruz ve sırasıyla komutları uyguluyoruz

 1. wget ftp://ftp.ruby-lang.org/pub/ruby/2.0/ruby-2.0.0-p247.tar.gz
 2. tar zxvf ruby-2.0.0-p247.tar.gz
 3. cd ruby-2.0.0-p247
 4. ./configure
 5. make
 6. make install
 7. /scripts/installruby

komutlarını sırayla uygulayıp ruby kurulumu gerçekleştiriyoruz.

Son olarak ruby -v komutunu yazarak sistemin aktif olup olmadığını kontrol ediyoruz.

ruby 2.0.0p247 (Tarih) [i686-linux]

Şeklinde bir yazı alıyorsak sistem aktif olarak çalışıyordur.

Şimdi Flashpolicyd kurulumuna geçebiliriz.

Sırasıyla komutları uyguluyoruz

 1. wget http://www.lightirc.com/release/flashpolicyd.zip
 2. unzip flashpolicyd.zip
 3. rm -rf flashpolicyd.zip
 4. cd flashpolicyd
 5. wget https://raw.github.com/ripienaar/flashpolicyd/master/flashpolicyd.rb –no-check-certificate
 6. -O flashpolicyd.rb
 7. chmod a+x flashpolicyd.rb

komutları uyguladıktan sonra kurulumumuz tamamlanır.

Sıra port açma işlemine gelmiştir.

cd

cd flashpolicyd

./flashpolicyd.rb –xml flashpolicy.xml –logfile flashpolicyd.log –port 9980

komutunu uyguluyoruz burada istediğiniz portu belirtebilirsiniz.

Daha sonra LightIRC kurulumu dosyalarını indiriyoruz.

http://www.lightirc.com/release/lightIRC_1.3.2_build_135.zip

Dosyaları indidikden sonra config.js dosyasını not defteri ile açıyoruz.

params.host = “irc.lightirc.com”;
params.port = 6667;
params.policyPort = 843;

kısmını bulup

params.host = “irc.sunucuadınız.com”;
params.port = 6667;
params.policyPort = 9980;

olarak değiştirip dosyaları ftp sunucumuza atıyoruz.

Kurulum tamamlanmıştır.

ileKraLaz

mIRC Nedir ?

mIRC nedir

kavramından önce IRC kavramini açıklayalim;

IRC ((Internet Relay Chat (Internet Aktarımlı Canlı Sohbet)) dünyanın heryerinden insanlarin biraraya gelerek sohbet etme olanağı buldukları sanal bir buluşma noktasıdır. Burada insanların ilgi duyduğu her türden ilgi alanlarını, fikir ve düşüncelerini bulacaksınız. Bunun yanında binlerce IRC kanallarından birinde grup tartişmalarına katılabilir yada özel sohbetler aracılığı ile, dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar aileniz ve arkadaşlarınızla sohbet etme imkanı bulabilirisiniz.

mIRC ise IRC’ye bağlanmanızı sağlayan sohbet programıdır. Ekibimiz tarafından hazırlanmış olan mIRC‘ın kullanımı artık oldukça basit. BURADAN indirerek sohbete katılabilirsiniz.

mIRC Türkçe Web sitesi: www.mircclub.org

English

About mIRC

mIRC is a full featured Internet Relay Chat client for Windows that can be used to communicate, share, play or work with others on IRC networks around the world, either in multi-user group conferences or in one-to-one private discussions.

It has a clean, practical interface that is highly configurable and supports features such as buddy lists, file transfers, multi-server connections, SSL encryption, proxy support, UTF-8 display, customizable sounds, spoken messages, tray notifications, message logging, and more.

mIRC also has a powerful scripting language that can be used both to automate mIRC and to create applications that perform a wide range of functions from network communications to playing games.

mIRC has been in development for over a decade and is constantly being improved and updated with new technologies

Thanks for Mirc Co. Ltd

mIRC Ingilizce Web Sitesi : www.mirc.com

 

ileKraLaz

mIRC Orjinal Toolbar Ayarlari Komutları Doküman

Toolbar

mIRC Toolbar hakkinda geniş açıklamali doküman. DLL’siz mIRC Toolbar’i düzenleyebilirsiniz. mIRC Scriptings kendisine has bir özelligidir. Toolbar’i açmak için /toolbar komutu ile açabilirsiniz. Toolbar kullanımda bazı parametreler vardir bu paremetlerin özelliklerini tek tek örneklerle açıklıcagım.

-a Parametresi = Toolbara buton eklemek için kullanilir.

Örnek : /toolbar -a mIRCmIRCClubmirc.ico/url http://www.mircclub.org

İlk kırmızılı mIRC yazisi Butonun adıdır. mIRCCLub yazisi Buton üzerine geldiginizde mIRCCLub yazisini gösterir. mirc.ico ise toolbar üzerine eklediginiz ico resmidir. Url kısmı ise butona tıkladiginiz gireceginiz web sitesidir.

Ico Boyutu 16X16 olmalidir. En büyük ise 256×256 olmalidir.

-i Parametresi = Bu paremetrede varolan mirc toolbardaki siraya göre sagdan sola dogru sirayla istediginiz toolbar arasina ekleme yapabilirsiniz.

Örnek : /toolbar -iz1 5 mIRCmIRCCLubmirc.ico/url http://www.mircclub.org

Toolbardaki iz1 5 yazma sebebim ; 5. id numarasina buton eklemiş oluyoruz. z harfi ise mirc iconu orjinal boyut olarak ayarlansin diye yazıyoruz. Devamını oku

ileKraLaz

Basit IRC Komutlari

mIRC’iniz ile Sohbet Ederken bazi basit kısa komutlar vardir. Bunlar ne işe yarar nasıl kullanilir onlar hakkında bilgi verecegim.

Genel Komutlar

AWAY : Sunucu üzerinde Meşgulsunuz. Sizin bilgilerinize bakan kişiye neden mesgul oldugunuzu bildiren bir mesaj gönderebilirsiniz. Komutu : /away Mesajiniz.

INVITE : Kanaliniza arkadaşinizi davet etmek isterseniz bu komutu kullanabilirsiniz. /invite absolut #sohbet

JOIN : Herhangi bir kanala ( odaya ) girmek için /join #Kampüs

LIST : Sunucu içerisinde Kanallari, belirli kanallar, Nickleri Listeleyebilirsiniz. Örnekler vereLim..

 • Kanallari Listelemek için : /list
 • MiniMum 5 Kanal ListeLicem Maksimum Useri 20 Olsun : /list -min 5 -max 20
 • Sunucuda #mirc Kanali var mi görmek istiyorum : /list #mirc
 • Sunucuda mIRC Adı geçen tüm kanallari görmek istiyorum : /list *mirc* Devamını oku
ileKraLaz

mIRC 6.35 HTML Yardim Dosyasi

Bu HTML yardim dosyasi ile mirc script için tüm herşeyin açıklamasi mevcuttur. Yalniz bu ingilizcedir. En son sürüm mirc 6.35’in dosyasidir. mIRC Script Kodlamayi falan aslında buradan herşeyi ögrenebilirsin. Unutmayin birşeyleri ögrenmek için ingilizce şart değil.

ileKraLaz

Alias Kısa Yol Eklemek

mIRC SCripting’lerinizde kısa yol nasıl eklenecegini bilmiyorsaniz gerekli dokümandir.

Klavyenizde F1’den F10’a kadar kısa yol tuşlariniz vardir. Bu tuşlara bazi komutlar ekliyerek işlem yapabilirsiniz.

ALT+R basarak remoteler bölümüne giriyoruz. Aliaslarimizi iki yere yazabiliriz. İsterseniz Alias yazan yere isterseniz remote yazan yere. Kısa yollarinizi aLias bölümüne yazarsaniz sizler için kolaylık olur.

Alias bölümünde diyelim Bir nicke Zline atmak istiyorsaniz. Diyelim tuşumuz F6 olsun.

f6 /gzline $$1 :Sunucu üzerinde kurallara uymadıgınız için banlandiniz.

Gördügünüz gibi F6 tuşuna basarak gzline atıcaksaniz oradaki $$1 şeklinde yazili parametre ZLine atacaginiz Nick anLamindadir. Bir örnek daha verelim.

Helpersiniz #Help kanalinda voice ( +v ) vericeksiniz. ARdından da kullaniciya sorunuzu yönelticeksiniz.

F5 /mode # +v $$1 | /msg # Merhaba $$1 Size IRC Hakkinda nasıl yardimci olabilirim ?

Gördügünüz gibi yine karşi soracagimiz nicki $$1 seklinde ifade ettik.  Yeşil olarak ( | ) Seklinde bir cubuk yazdım. Anlami Ondan önceki kodu bitir yeni koda basla. +v verdik daha sonra sorumuzu sormak için yeni kod yazdık.

Bu tarz aliaslarinizi cogaltabilirsiniz.

Doküman absolut mIRCCLub.Org

ileKraLaz

mIRC Yazi Tipi Nasil Değişir ?

mIRC Scriptlerinizin yazi tiplerinden hoşlanmiyorsaniz kanal ve özeldeki yazi tiplerini istedginiz sekilde ayarlayabilirsiniz.

Kullanimi : /font

Eğer sadece istediginiz kanallarin değil tüm kanallarin da ayni anda değişmesiini istiyorsaniz çıkan yerde hemen varsayilan kanal font degerini değiştir. Yazisini tıklamaniz yeterlidir.

Özeldeki yazi tiplarini değiştirmek için özelinize giriniz. Tekrar /font yaziniz çıkan yerde varsayilan chat fontu değiştir tıklayiniz. Yazi tipini seçiniz. Hepsi değişcektir.

mIRC Yazi Tipi Değiştirmeye yardimci doküman

by absolut

ileKraLaz

Ping Pong Nedir ?

IRCD Serverlernizde ping pong diye bir yazi gördügünüzde merak etmeyiniz önemli birşey değildir. Anlami ise sunucuya hala bagli oldugunuzu belirtir. Ping gönderir pong cevabi alir anlamindadir.

ileKraLaz

mIRC BackGround Resim Koymak

BackGround mIRC e Resim ekleme komutlarindan birisidir. Kullanimi hakkinda işinize yaricak bir doküman.

/background [-aemsgdluhcfnrtpx] [pencere] [dosya adı]

-a = aktif pencere
-m = ama mirc penceresi
-s = status penceresi
-g = finger penceresi
-d = mesaj penceresi
-e = varsayılan olarak ayarla
-c = ortala
-f = doldur
-n = normal
-r = genişlet
-t = kapla
-p = resim
-l = toolbar
-u = toolbar butonları
-h = switchbar
-x = resim yok

Örnek bir kullanim vereyim. Diyelim mIRC’imiz açık. mIRC’de Status’e Resim Yüklicez nasıl yapacagiz.

/background -s resim\absoscript.jpg yaziyoruz ve entere basiyoruz.  Mavi renkte yazdigim Resim Klasörüdür. Resim Klasörünün içinde absoscript.jpg resmi var. status baktıgınızda resim yüklenmiş olucaktir.

ileKraLaz

Kanal Kaydetmek Chanserv Register

IRCD Serverlerde Kanal kaydetmek için yardımcı olucak bir doküman.

1) Kanal Nasıl Kayit Ederim ?

Girdiginiz Kanalda Kanali kaydetebilmek için mutlaka Op ( @ ) Olmaniz gereklidir. Eğer böyLe ise kayit işlemini gercekleştirebilirsiniz. Kanal daha önceden kayit edilmiş ise tekrar kayitlanamaz. Şimdi komutlari uygulamali sekilde göstericem.

Komut : /msg chanserv register #Kanal Şifre AÇıklamasi

Örnek : /msg chanserv register #Sohbet 123456 Sohbet Chat Odalari

Kanalin Şifresini sizden başka kimse bilmemelidir. Eğer ki ; Kanal Şifresini bilirse kanali ele geçirebilir.

Ayrintili Desktek için bagli oldugunuz sunucuda /join #Help yazarak destek alabilirsiniz.

ileKraLaz

Nick Şifrelemek Nick Kayit Ol

IRCD Serverlerde Nickimi Nasil Kayitlarim Gibi Sorularinizi cevap vericek bir doküman.

1)  Nickimi Nasıl Kayit Ederim ?

Cevap : /msg nickserv register Şifreniz EmailAdresiniz

Örnek : /msg nickserv register 12345 msn@hotmail.com

Bazı IRCD Serverlerde Auth Kod verilir. Bu Koduda tanıtmaniz istenir yoksa nickiniz şifrelenmez. Size verilen AUTH kod ya email adresinize gelir. Yada Serverdan verilen kodu girererek kayit işlemini gercekleştirebilirsiniz. Verilen kodu başariyla gercekleştirmek için gerekli kod.

Örnek : /msg nickserv AUTH Code

Turuncu ile belirttigim Code verilen KOd dur. İşlem başariyla gercekleşti gibisinden bir mesaj göreceksiniz.

Ayrintili Destek için :Bağlandiginiz sunucuda  /join #Help yazin help destek kanalından destek alabilirsiniz.

ileKraLaz

NoMercy Socks Bot Kullanimi Resimli AnLatim

Selamlar.. Nomercy socks bot için nasıl servere sokabilirim gibisinden bir cok kişi sorunlar yaşiyorlar. Bunun için gerekli bir resimli göstermeler yaptim. Her yeri göstermedim gerekli yerleri gösterdim. Geri kalan yerlerde hepsi ayni sekildedir. Ayni sekilde sunucunuza göre editlenmesi gerekir. Sitemizden Nomercy v2 Download ettikten sonra Zipli dosya içindeki nomercy.mrc dosyasini açiyorsunuz ve içerigi bu sekildedir. Resimdeki gibi EditLeyiniz. Unutmadan tüm yerleri değiştiriceksiniz. Devamını oku

ileKraLaz

Türkçe mIRC Hakkinda Uyari

Merhabalar,

Chat ortamlarinin ücretsiz vazgeçilmez bir sohbet programi olan mirc ; Türkiye’nin bir çok web sitesinden yayınlanmaktadir. Webmaster uzmanlari, Seo uzmanlari bu konular hakkında çeşitli makaleler yayınlanmaktadir. Bir çok webmaster alakasiz kelimelerle sitesini google’de birinci yapabilmek için gereksiz sitesiyle alakasiz kelimeler kasiyorlar. Bunlarda kullanicilarin bilinçsizce o sitelere girmesine sebep olmaktadir. Biz mIRCCLub.Org Web sitesi olarak tüm kullanicilara şunlari belirtmek isteriz. Türkçe mIRC En Son Sürüm Versionu mIRC v6.35 dir. Bundan başka üst version olarak mIRC Script yoktur. Boş yere bilgisayarlariniza bunun haricinde mIRC indirmeyiniz. Bir çok sitede mirc 6.8, mirc 6.36, mirc 6.37 gibi boş yere kelime kasilmaktadir. Bunlar yine onlarin eski mIRC’leridir. KESINLIKLE indirmeyiniz. mIRC Versionlari ; mIRC 2.1 16 Bit’den başlar en son mIRC 6.35 32 Bit’e kadardir. Umarim sizlere faydamız olmuştur. Sohbet kanalları’nda hoş vakitler geçirmeniz dilegiyle..

By absolut..

sohbet - okey oyna - mirc indir - türkçe mirc indir - omegle sohbet - sohbet