Mirc Register Etme Kodu

tarafından
540
Mirc Register Etme Kodu

Mirc scriptlerinizi register ( şifrelemeye ) yarayan bir koddur. Mirc scriptlerinizde remotelere eklemeniz gereken kod.

alias kayit {
  var %kg.tbl = 11:6:17:12:12:14:5:12:16:10:11:6:14:14:4:11:9:12:1 1:10:8:10:10:16:8:4:6:10:12:16:8:10:4:16
  var %kg.ctr = 4
  var %kg.tot = $len($1-)
  while (%kg.ctr <= %kg.tot) {
    var %kg.1 = $calc(%kg.1 + ($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr - 3),58)))
    var %kg.2 = $calc(%kg.2 + (($asc($mid($1-,%kg.ctr,1)) * $asc($mid($1-,$calc(%kg.ctr - 1),1))) * $gettok(%kg.tbl,$calc(%kg.ctr -3),58)))
    inc %kg.ctr
  }
  if $file(register.reg) { .remove register.reg }
  write register.reg REGEDIT4
  write register.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC]
  write register.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\Channels]
  write register.reg @=""
  write register.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\LockOptions]
  write register.reg @="0,0"
  write register.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\UserName]
  write register.reg @=" $+ $1- $+ "
  write register.reg [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\mIRC\License]
  write register.reg @=" $+ $+(%kg.1,-,%kg.2) $+ "
  run regedit -s register.reg
}

/kayit nickiniz