Irc Komutlari

Mirc Chanserv Popups Menü

Mirc scriptinizize gelişmiş chanserv menüsü eklemenize yarayan hazır koddur. Mircinize eklemek içni ctrl + r tuşlayınız açılan editörde popups kısmına tıklayın ve kanal channel kısmının en altına listeyi kopyalayın.

İlgili Makaleler
Chanserv Kanal İşlemleri
.Kaydet:/chanserv register # $$?*="Şifre:" $$?="Açıklama:"
.Identify:/chanserv identify # $$?*="Şifre:"
.Info:/chanserv info # 
.Kanala Memo
..Yolla:/ms send # $$?="Mesajınız:"
..SiL:/ms del # $$?="Mesaj Nosu:"
..Listele:/ms list #
..-
.Kur
..Kurucu:/chanserv set # founder $$?="Yeni Sahibin Nicki:" 
..Şifre:/chanserv set # password $$?*="Yeni Şifre:"
..Açıklama:/chanserv set # desc $$?="Açıklama:"
..Url:/chanserv set # url $$?="Url:"
..Email:/chanserv set # email $$?="E-mail:"
..-
..Modları Kilitle 
...+ntc-ipsklR:/chanserv set # mlock +ntc-ipsklR
...+ntc-impsklR:/chanserv set # mlock +ntc-impsklR
...+mntc-ipsklR:/chanserv set # mlock +mntc-ipsklR
...Başka:/chanserv set # mlock $$?="+ ve - Modlar ( Örn: +mntc-ipsklR"
...-
..Topic Kilidi
...Açık:/chanserv set # topiclock on
...Kapalı:/chanserv set # topiclock off
...-
..Leave ops
...Açık:/chanserv set # leaveops on
...Kapalı:/chanserv set # leaveops off
...-
..ÖzeL
...Açık:/chanserv set # private on
...Kapalı:/chanserv set # private off
...-
..Güvenlik
...Açık:/chanserv set # secure on
...Kapalı:/chanserv set # secure off
...-
..Kısıtlı Op
...Açık:/chanserv set # secureops on
...Kapalı:/chanserv set # secureops off
...-
..Kısıtlı Erişim
...Açık:/chanserv set # restricted on
...Kapalı:/chanserv set # restricted off
...-
..Giriş Mesajı
...Açık:/chanserv set # entrymsg $$?="Giriş Mesajı"
...Kapalı:/chanserv set # entrymsg
...-
..Op Koruması
...Açık:/chanserv set # opguard on
...Kapalı:/chanserv set # opguard off
...-
..Topic Hatırlama
...Açık:/chanserv set # keeptopic on 
...Kapalı:/chanserv set # keeptopic off
...-
.Super Op
..Ekle:/chanserv sop # add $$?="Nick:"
..Sil:/chanserv sop # del $$?="Nick:"
..Listele:/chanserv sop # list
..-
.Auto Op
..Ekle:/chanserv aop # add $$?="Nick:"
..Sil:/chanserv aop # del $$?="Nick:"
..Listele:/chanserv aop # list
..-
.Auto Kick
..Ekle:/chanserv akick # add $$?="Nick:" $$?="Neden:"
..Sil:/chanserv akick # del $$?="Nick:"
..Listele:/chanserv akick # list
..- 
.Access
..Ekle:/chanserv access # add $$?="Nick:" $$?="Level:" 
..Sil:/chanserv access # del $$?="Nick:" 
..Listele:/chanserv access # list
..-
.Levels
..Auto-Op:/chanserv levels # set autoop $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Auto-Voice:/chanserv levels # set autovoice $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Auto-Protect:/chanserv levels # set autoprotect $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Auto-Halfop:/chanserv levels # set autohalfop $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Protect:/chanserv levels # set protect $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Halfop:/chanserv levels # set halfop $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Op-Deop:/chanserv levels # set opdeop $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Topic:/chanserv levels # set topic $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..No Join:/chanserv levels # set nojoin $$?="Seviyeyi Giriniz:" 
..UnBan:/chanserv levels # set unban $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Access-List:/chanserv levels # set acc-list $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Access-Change:/chanserv levels # set acc-change $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Auto-Kick:/chanserv levels # set akick $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Invite:/chanserv levels # set invite $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Clear:/chanserv levels # set clear $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Memo:/chanserv levels # set memo $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..Set:/chanserv levels # set set $$?="Seviyeyi Giriniz:"
..-
..Listele:/chanserv levels # list
.-
..Temizle
...Mod ları:/chanserv clear # modes
...Ban ları:/chanserv clear # bans
...Op ları:/chanserv clear # ops
...Voice leri:/chanserv clear # voices 
...Kullanıcıları:/chanserv clear # users
...-
.-
.Op Ver:/chanserv op # $$?="Nick:"
.Op AL:/chanserv op # $me
..-
.DeOP Et:/ChanServ DEOP # $$?="Nick?:"
.Opumu AL:/ChanServ DEOP # $me
..-
.Unban
..Ben:/chanserv unban $$?="Channel:" Me
..Herkes:/chanserv unban $$?="Channel:" All
..-
.Davet Et
..Ben:/chanserv invite $$?="Channel:" Me
..Herkes:/chanserv invite $$?="Channel:" $$?="Nick:"
.Drop:/chanserv drop # 
.Help:/chanserv help commands
.Kanal İşlemleri
..Kaydet:{
 /.msg chanserv register # $$?*="Şifreyi girip ok tuşuna basınız" $$?="Açıklama"
 /.msg chanserv set # url $$?="Url Giriniz: Örn:www.hotmail.com"
 /.msg chanserv set # email $$?="E-mail Giriniz: Örn:ismim@hotmail.com"
 /.msg chanserv set # secure on
 /.msg chanserv set # mlock +ntCG-iklps
 /.msg chanserv set # private on
 /.msg chanserv set # secureops on
}
..Kaydı Sil:/chanserv identify # $$?="Kanalın şifresi?" | if ($$?!="Kanal Kaydı Silinecek Eminmisiniz.?? $+ $crlf $+ " == $true) { /.msg chanserv drop # } 
..Sifresini gir:/chanserv identify # $$?="Kanal şifresi?" 
..-
..Güvenli Mod:{
 /.msg chanserv set # mlock +ntcCG-iklps
 /.msg chanserv set # private on
 /.msg chanserv set # secureops on
}
..-
..Set
...Founder:if ($$?!="Kanal Sahibi Değişecek Eminmisiniz.?? $+ $crlf $+ " == $true) { /.msg chanserv set # founder $$?="Founder:" } 
...Şifre:if ($$?!="Kanalın Şifresini Değiştirmek Üzeresiniz eminmisiniz.?? $+ $crlf $+ " == $true ) { /.msg chanserv set # password $$?*="New Password:" }
...Description:/.msg chanserv set # desc $$?="Description:"
...Url:/.msg chanserv set # url $$?="Url Giriniz: Örn:www.hotmail.com"
...Email:/.msg chanserv set # email $$?="E-mail Giriniz: Örn:ismim@hotmail.com"
...Topic:/.msg chanserv set # topic $$?="Topic:"
..Topic Lock
....On:/.msg chanserv set # topiclock on
....Off:/.msg chanserv set # topiclock off
...Mode Lock
....Mod Belirle	(Mlock):/.msg chanserv set # mlock $$?="Channel Modes:"
....-
....+nt-iklmpsR:/.msg chanserv set # mlock +nt-iklmpsR
....+nt-iklmps:/.msg chanserv set # mlock +nt-iklmps
....+nt-iklps:/.msg chanserv set # mlock +nt-iklps
....+nt:/.msg chanserv set # mlock +nt
...Private
....On:/.msg chanserv set # private on
....Off:/.msg chanserv set # private off
...Secure
....On:/.msg chanserv set # secure on
....Off:/.msg chanserv set # secure off
...Secureops
....On:/.msg chanserv set # secureops on
....Off:/.msg chanserv set # secureops off
...Restricted
....On:/.msg chanserv set # restricted on
....Off:/.msg chanserv set # restricted off
...Entrymsg
....On:/.msg chanserv set # entrymsg $$?="Notice Mesaj"
....Off:/.msg chanserv set # entrymsg 
...Keep Topic
....On:/.msg chanserv set # keeptopic on
....Off:/.msg chanserv set # keeptopic off
...Opguard
....On:/.msg chanserv set # opguard on
....Off:/.msg chanserv set # opguard off
...Leave ops
....On:/.msg chanserv set # leaveops on
....Off:/.msg chanserv set # leaveops off
...Op Notice
....On:/.msg chanserv set # opnotice on
....Off:/.msg chanserv set # opnotice off
..Auto Kick
...Add:/.msg chanserv akick # add $$?="Nicki Yazınız:" $?=" Akick Nedeni?:"
...Delete:/.msg chanserv akick # del $$?="Nicki Yazınız:"
...List:/.msg chanserv akick # list
..Access
...Add
....Özel Seviye ?:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" $?="Level?"
....-
....(5) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 5 
....(10) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 10
....(100) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 100
....(500) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 500
....(1000) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 1000
....(5000) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 5000
....(9999) Access:/.msg chanserv access # add $$?="Nicki Yazınız:" 9999
...Delete:/.msg chanserv access # del $$?="Nicki Yazınız:" 
...List:/.msg chanserv access # list
..Aop
...Ekle:/chanserv aop # add $$?="Nick?"
...Sil:/chanserv aop # del $$?="Nick?"
...-
...Liste:/chanserv aop # list
..Sop
...Ekle:/chanserv sop # add $$?="Nick?"
...Sil:/chanserv sop # del $$?="Nick?"
...-
...Liste:/chanserv sop # list
..Vop
...Ekle:/chanserv vop # add $$?="Nick?"
...Sil:/chanserv vop # del $$?="Nick?"
...-
...Liste:/chanserv vop # list
..Hop
...Ekle:/chanserv hop # add $$?="Nick?"
...Sil:/chanserv hop # del $$?="Nick?"
...-
...Liste:/chanserv hop # list
..Levels
...AutoOp:/.msg chanserv levels # set autoop $$?="Level:"
...AutoVoice:/.msg chanserv levels # set autovoice $$?="Level:"
...AutoDeop:/.msg chanserv levels # set autodeop $$?="Level:"
...NoJoin:/.msg chanserv levels # set nojoin $$?="Level:" 
...Invite:/.msg chanserv levels # set invite $$?="Level:"
...Akick:/.msg chanserv levels # set akick $$?="Level:"
...Set:/.msg chanserv levels # set set $$?="Level:"
...Clear:/.msg chanserv levels # set clear $$?="Level:"
...Unban:/.msg chanserv levels # set unban $$?="Level:" 
...OpDeop:/.msg chanserv levels # set opdeop $$?="Level:"
...Acc-List:/.msg chanserv levels # set acc-list $$?="Level:"
...Acc-Change:/.msg chanserv levels # set acc-change $$?="Level:"
...Memo:/.msg chanserv levels # set memo $$?="Level:"
...-
...List:/.msg chanserv levels # list
..Temizle
...Modes:/.msg chanserv clear # modes
...Bans:/.msg chanserv clear # bans
...Ops:/.msg chanserv clear # ops
...Voices:/.msg chanserv clear # voices
...Users:/.msg chanserv clear # users
..-
..Diğer
...Drop:if ($$?!="Kanalın Kaydını Silmek Üzeresin $crlf Eminmisin?" == $true) { /msg chanserv drop # }
...Identify:/.msg chanserv identify # $$?*="Şifre:"
...Info:/.msg chanserv info # 
...Help:/.msg chanserv help
...-
...Op Me:/.msg chanserv op # $me
...Deop Me:/.msg ChanServ deop # $me
...-
...Op User:/.msg chanserv op # $$?="Nicki Yazınız:"
...Deop User:/.msg ChanServ deop # $$?="Nicki Yazınız:"
...-
...Invite Me:/.msg chanserv invite #$$?="Kanal Örnek: Hayta" 
...Unban Me:/.msg chanserv unban #$$?="Kanal Örnek: Hayta"
-

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu