mIRC AddonlarımIRC Hazır Kodları

Kanal Küfür Koruma Addonu

Kanal küfür koruma remotesi

İlgili Makaleler

 

## www.mircclub.org

dialog swearprot {
 title "Kanal Küfür Koruması"
 size -1 -1 145 206
 option dbu
 box "Küfürde Dost Listesi", 1, 2 2 59 75
 edit "", 2, 6 10 50 10
 list 3, 6 20 50 38, size
 button "Ekle", 4, 6 61 16 12
 button "Sil", 5, 23 61 16 12
 button "Kaldır", 6, 40 61 16 12
 box "Küfür Entegre", 7, 2 78 59 75
 edit "", 8, 6 86 50 10
 list 9, 6 96 50 38, size
 button "Ekle", 10, 6 137 16 12
 button "Sil", 11, 23 137 16 12
 button "Kaldır", 12, 40 137 16 12
 box "Korunacaklar", 13, 64 2 79 48
 check "(@) Kanal Opları", 14, 69 11 70 10, group 1
 check "(+) Kanal Voiceleri", 15, 69 23 70 10
 check "Dost Listemdekiler", 16, 69 35 71 10
 box "Yapılacaklar", 17, 64 51 79 48
 radio "KickBan Süresiz", 18, 68 60 70 10, group 2
 radio "KickBan Süreli", 19, 68 72 69 10
 radio "Sadece Kickle", 20, 68 84 68 10
 box "Ban Tipi", 21, 64 100 79 53
 combo 22, 69 109 69 41, size drop
 box "Kick Mesajı & Ban Süresi.?", 23, 2 154 141 23
 edit "", 24, 6 162 110 10, autohs, disable
 edit "", 25, 117 162 22 10, autohs
 box "Ayarlar", 26, 2 178 72 22
 radio "Açık", 27, 7 186 30 10, group 3
 radio "Kapalı", 28, 39 186 30 10
 button "Kapat", 30, 79 181 63 19, ok
}

alias swearprot {
 if (!$dialog(swearprot)) { dialog -m swearprot swearprot }
}

on *:dialog:*:*:*:{
 if ($dname == swearprot) {
  if ($devent == sclick) {
   if ($did == 3) && ($did(3).seltext != $null) { did -ra $dname 2 $did(3).seltext }
   if ($did == 4) && ($did(2).text != $null) && ($numtok($did(2).text,32) == 1) {
    set %_ $numtok(%swearprot.friends.list,32)
    set %swearprot.friends.list $addtok(%swearprot.friends.list,$did(2).text,32)
    if (%_ != $numtok(%swearprot.friends.list,32)) {
     did -a $dname 3 $did(2).text | did -r $dname 2
    }
   }
   if ($did == 5) && ($did(3).sel != $null) {
    set %swearprot.friends.list $deltok(%swearprot.friends.list,$did(3).sel,32)
    did -r $dname 2,3 | didtok $dname 3 32 %swearprot.friends.list
   }
   if ($did == 6) { unset %swearprot.friends.list | did -r $dname 2,3 }
   if ($did == 9) && ($did(9).seltext != $null) { did -ra $dname 8 $did(9).seltext }
   if ($did == 10) && ($did(8).text != $null) {
    set %_ $numtok(%swearprot.filter,1)
    set %swearprot.filter $addtok(%swearprot.filter,$did(8).text,1)
    if (%_ != $numtok(%swearprot.filter,1)) {
     did -a $dname 9 $did(8).text | did -r $dname 8
    }
   }
   if ($did == 11) && ($did(9).sel != $null) {
    set %swearprot.filter $deltok(%swearprot.filter,$did(9).sel,1)
    did -r $dname 8,9 | didtok $dname 9 1 %swearprot.filter
   }
   if ($did == 12) { unset %swearprot.filter | did -r $dname 8,9 }
   if ($did == 14) { 
    if ($did(14).state == 0) { set %swearprot.protect.ops Off }
    if ($did(14).state == 1) { set %swearprot.protect.ops On }
   }
   if ($did == 15) { 
    if ($did(15).state == 0) { set %swearprot.protect.vos Off }
    if ($did(15).state == 1) { set %swearprot.protect.vos On }
   }
   if ($did == 16) {
    if ($did(16).state == 0) { set %swearprot.protect.frs Off }
    if ($did(16).state == 1) { set %swearprot.protect.frs On }
   }
   if ($did == 18) { set %swearprot.punish.style 1 }
   if ($did == 19) { set %swearprot.punish.style 2 }
   if ($did == 20) { set %swearprot.punish.style 3 }
   if ($did == 22) && ($did(22).sel != $null) { set %swearprot.banmask $did(22).sel }
   if ($did == 27) { set %swearprot.state On | echo -a %logo 1Küfür Koruması 3AÇILDI }
   if ($did == 28) { set %swearprot.state Off | echo -a %logo 1Küfür Koruması 4KAPATILDI } 
   if ($did == 29) { dialog -m swearprotabout swearprotabout }
  }
  if ($devent == edit) {
   if ($did == 24) && ($did(24).text != $null) {
    set %swearprot.kickmsg 0,14|0,15| 1Küfür Yasaktır! $date $time $me %logo |
   }
   if ($did == 25) && ($did(25).text != $null) {
    if ($iif($did(25).text isnum,1,2) == 1) { set %swearprot.bantime $did(25).text }
    if ($iif($did(25).text isnum,1,2) == 2) { did -r $dname 25 }
   }
  }
  if ($devent == init) && ($did == 0) {
   mdx SetBorderStyle 4,5,6,10,11,12,30 staticedge 
   did -a $dname 24 %swearprot.kickmsg
   did -a $dname 25 %swearprot.bantime
   didtok $dname 3 32 %swearprot.friends.list
   didtok $dname 9 1 %swearprot.filter
   did -a $dname 22 *!user@host
   did -a $dname 22 *!*user@host
   did -a $dname 22 *!*@host
   did -a $dname 22 *!*user@*.host
   did -a $dname 22 *!*@*.host
   did -a $dname 22 nick!user@host
   did -a $dname 22 nick!*user@host
   did -a $dname 22 nick!*@host
   did -a $dname 22 nick!*user@*.host
   did -a $dname 22 nick!*@*.host
   did -c $dname 22 %swearprot.banmask
   if (%swearprot.protect.ops == On) { did -c $dname 14 }
   if (%swearprot.protect.vos == On) { did -c $dname 15 }
   if (%swearprot.protect.frs == On) { did -c $dname 16 }
   if (%swearprot.punish.style == 1) { did -c $dname 18 }
   if (%swearprot.punish.style == 2) { did -c $dname 19 }
   if (%swearprot.punish.style == 3) { did -c $dname 20 }
   if (%swearprot.state == On) { did -c $dname 27 }
   if (%sweraprot.state == Off) { did -c $dname 28 }
  }
 }
 if ($dname == swearprotabout) {
  if ($devent == init) && ($did == 0) { did -m $dname 3,5,7 | did -f $dname 1 }
  if ($devent == sclick) { dialog -x $dname }
 }
}

on *:TEXT:*:#:{
 if (%swearprot.state == On) && ($me isop #) {
  if ($nick isop #) && (%swearprot.protect.ops == On) { halt }
  if ($nick isvo #) && (%swearprot.protect.vos == On) { halt }
  if ($istok(%swearprot.friends.list,$nick,32)) && (%swearprot.protect.frs == On) { halt }
  var %temp1 = 0
  while (%temp1 <= $numtok(%swearprot.filter,1)) {
   inc %temp1
   if ($gettok(%swearprot.filter,%temp1,1) isin $1-) { 
    if (%swearprot.punish.style == 1) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) {
      mode # +b $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 2) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) && (%swearprot.bantime != $null) {
      ban -u $+ [ %swearprot.bantime ] # $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 3) {
     if ($nick ison #) { kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo | }
    }
   }
  }
 }
}

on *:NOTICE:*:#:{
 if (%swearprot.state == On) && ($me isop #) {
  if ($nick isop #) && (%swearprot.protect.ops == On) { halt }
  if ($nick isvo #) && (%swearprot.protect.vos == On) { halt }
  if ($istok(%swearprot.friends.list,$nick,32)) && (%swearprot.protect.frs == On) { halt }
  var %temp2 = 0
  while (%temp2 <= $numtok(%swearprot.filter,1)) {
   inc %temp2
   if ($gettok(%swearprot.filter,%temp2,1) isin $1-) { 
    if (%swearprot.punish.style == 1) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) {
      mode # +b $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 2) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) && (%swearprot.bantime != $null) {
      ban -u $+ [ %swearprot.bantime ] # $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 3) {
     if ($nick ison #) { kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo | }
    }
   }
  }
 }
}

on *:ACTION:*:#:{
 if (%swearprot.state == On) && ($me isop #) {
  if ($nick isop #) && (%swearprot.protect.ops == On) { halt }
  if ($nick isvo #) && (%swearprot.protect.vos == On) { halt }
  if ($istok(%swearprot.friends.list,$nick,32)) && (%swearprot.protect.frs == On) { halt }
  var %temp3 = 0
  while (%temp3 <= $numtok(%swearprot.filter,1)) {
   inc %temp3
   if ($gettok(%swearprot.filter,%temp3,1) isin $1-) { 
    if (%swearprot.punish.style == 1) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) {
      mode # +b $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 2) {
     if ($nick ison #) && (%swearprot.banmask != $null) && (%swearprot.bantime != $null) {
      ban -u $+ [ %swearprot.bantime ] # $address($nick,%swearprot.banmask)
      if ($nick ison #) {
       kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo |
      }
     }
    }
    if (%swearprot.punish.style == 3) {
     if ($nick ison #) { kick # $nick 14Küfür Yasaktır! 12 $me %logo | }
    }
   }
  }
 }
}

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu