IP Takip Sistemi

Addona girdiğiz ipler sunucuya girdiğinde size uyarı verir ve geçici olarak shun atar açılan ekranda istefiğiniz işlemi yapabilirsiniz. Admin ve ircopların işine yarayabilecek bir kod.

on *:start:{ 
 if (!$hget(ips)) { .hmake ips | .hload ips ips.mercy }
 if (!$hget(muafn)) { .hmake muafn | .hload muafn muafn.mercy }
}

alias ips { if !$dialog(ips) { .dialog -ms ips ips } }

alias islem { if !$dialog(işlem) { .dialog -ms işlem işlem } }
dialog işlem {
 title "İşlem Merkezi"
 size -1 -1 109 150
 option dbu
 text " Nick :", 1, 6 6 25 8
 edit "", 2, 40 4 65 13, read
 text " ident :", 3, 6 22 25 8
 edit "", 4, 40 20 65 13, read
 text " iP :", 5, 6 38 25 8
 edit "", 6, 40 36 65 13, read
 text " Şehir :", 7, 4 54 37 8
 edit "", 8, 40 52 65 13, read
 box "", 12, 3 -2 105 69
 text "Şuan Bu Kişiye Shun Atıldı", 15, 3 68 102 8, center
 button "Gline At", 9, 3 79 48 17
 button "Shun Kaldır", 10, 55 79 48 17
 button "Yardım'a Çek", 11, 3 98 48 17
 button "Özel'e Al", 13, 55 98 48 17
 button "Bu kişiyi Muaf Nicklere Ekle", 14, 3 117 100 12
 box "", 16, 1 74 106 58
 button "Kapat", 17, 2 133 104 15, ok
}

on *:dialog:işlem:init:*: {
 ;mdx MarkDialog $dname
 ; mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,351,219)
 ; mdx SetColor $dname 1 textbg $rgb(237,241,219)
 ;mdx SetColor $dname 1 background $rgb(287,291,219)
 ;mdx SetFont $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 13 900 Verdana
 ; mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,15 background $rgb(237,241,219)
 ;mdx SetColor $dname 1,2,3,4,5,6,7,8,15 textbg $rgb(237,241,219)
 ;mdx SetColor $dname 15l text $rgb(199,92,2)
}

on *:dialog:işlem:sclick:13: { query $did(2).text }
on *:dialog:işlem:sclick:14: {
 if $hget(muafn,$did(2).text).item { noop $input(Bu Nick Muaf Listede Mevcut,o,Muaf Uyarı) }
 else { 
  if !$hget(muafn) { .hmake muafn 100 | .hadd -m muafn $did(2).text 1 | .hsave muafn muafn.mercy | shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Nick Muaf Listeye Eklendi ve Shunu Kaldırıldı,o,Muaf Uyarı) } 
  else { .hadd -m muafn $did(2).text 1 | .hsave muafn muafn.mercy | shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Nick Muaf Listeye Eklendi ve Shunu Kaldırıldı,o,Muaf Uyarı) } 
 }
}

dialog ips {
 title "Sorunlu IP Tespit Merkezi"
 size -1 -1 159 156
 option dbu
 list 1, 6 13 64 74, size
 text " IP'ler", 2, 7 5 63 7
 text " Muaf Nick'ler", 3, 88 5 64 8
 list 4, 88 13 64 74, size
 edit "", 5, 6 91 64 12, multi autohs
 button "IP Ekle", 6, 6 107 64 12, flat
 edit "", 7, 88 91 64 12, multi autohs
 button "Muaf Nick Ekle", 8, 88 107 64 12, flat
 button "« « KAPAT » »", 15, 2 139 154 15, flat
 box "", 16, 2 -1 72 124
 box "", 17, 84 -1 72 124
 box "", 9, 2 122 154 16
 text " Silmek için üstüne Çift tıklayınız", 10, 9 127 125 8
}

on *:dialog:ips:*:*: {
 if $devent == init { 
  mdx MarkDialog $dname
  mdx SetDialog $dname bgcolor $rgb(237,241,219)
  mdx SetFont $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 +b Turkish 13 950 Verdana
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 textbg $rgb(237,241,219)
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 background $rgb(237,241,219)
  mdx SetColor $dname 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 text $rgb(0,0,0)
  mdx SetColor $dname 9,10,12,13,14,15 background $rgb(237,241,219)
  mdx SetColor $dname 9,10,12,13,14,15 textbg $rgb(237,241,219)
  mdx SetFont $dname 2,5,6,7,9,10,11,14 13 950 Verdana
  mdx SetColor $dname 9,10,15 textbg $rgb(237,241,219)
  mdx SetFont $dname 9,10,15 13 950 Verdana
  mdx SetColor $dname 2,3,10l text $rgb(199,92,2)
  var %:ips = 1 | while %:ips <= $hget(ips,0).item { .did -a $dname 1 $hget(ips,%:ips).item | inc %:ips }
  var %:muafn = 1 | while %:muafn <= $hget(muafn,0).item { .did -a $dname 4 $hget(muafn,%:muafn).item | inc %:muafn }
 }
 if $devent == sclick {
  if $did == 6 { if (*.* iswm $did(5)) { if $hget(ips,$did(5)) { return } | if !$hget(ips) { .hmake ips 100 | .write ips.mercy | return } | .hadd -ms ips $did(5) $rand(10,999) | .hsave -o ips ips.mercy | did -a $dname 1 $did(5) | did -r $dname 5 } }
  if $did == 8 { if $did(7) { if #* iswm $did(7) || *.* iswm $did(7) { return } | if !$hget(muafn) { .hmake muafn 100 | .write muafn.mercy | return } | if $hget(muafn,$did(7)) { return } | .hadd -ms muafn $did(7) $rand(10,9999) | .hsave muafn muafn.mercy | .did -a $dname 4 $did(7) | did -r $dname 7 } }
  if $did == 10 { if %:nick { .sajoin %:nick #0,0 | unset %:nick | unset %:ipp } }
  if $did == 12 { if %:nick { .shun $+(-*@,%:ipp) | unset %:nick | unset %:ipp } }
  if $did == 11 { if %:ipp { gline $+(*@,%:ipp) - Sorunlu | unset %:ipp | unset %:nick } }
  if $did == 13 { if %:nick { var %:com = 1 | while %:com <= $comchan(%:nick,0) { ban -k $comchan(%:nick,%:com) %:nick Sorunlu | inc %:com } unset %:nick | unset %:ipp } }
  if $did == 15 { unset %:nick | unset %:ipp | .dialog -c $dname }
 }
 if $devent == dclick {
  if $did == 1 { .hdel ips $hfind(ips,$did(1).seltext,1,W).item | .hsave -o ips ips.mercy | .hload ips ips.mercy | .did -d $dname 1 $did(1).sel }
  if $did == 4 { .hdel muafn $hfind(muafn,$did(4).seltext,1,W).item | .hsave -o muafn muafn.mercy | .hload muafn muafn.mercy | .did -d $dname 4 $did(4).sel }

 }
}

on *:dialog:işlem:*:*: {
 if $devent == init { renklendirici 20 }
 if $devent == sclick {
  if $did == 9 { gline $+(*@,$did(6).text) Sorunlu | dialog -c $dname }
  if $did == 10 { .shun $+(-*@,$did(6).text) | return $input(Shun Kaldırıldı,o,İşlem Merkezi) }
  if $did == 11 { sajoin $did(2).text #Yardim }
 }
}


on *:snotice:*Client connecting on port*:{ 
 if $hget(muafn,$9) { return } 
 .enable #ips | .who +I $9
 var %:ip = 1 | while %:ip <= $hget(ips,0).item { if $+($hget(ips,%:ip).item,*) iswm $token($token($10,2,64),1,41) { .islem | set %:nick $9 | set %:ipp $token($token($10,2,64),1,41) | .shun %:nick - Sorunlu | .splay $mircdirsounds\uyar.wav | break } | inc %:ip } 
}

#ips off
raw 352:*:{ haltdef
 var %:ip = 1 | while %:ip <= $hget(ips,0).item { 
  if $+($hget(ips,%:ip).item,*) iswm $4 {
   if !$dialog(işlem) { .dialog -ms işlem işlem }
   var %:rand $rand(10,9999999)
   .sockopen $+(bul,%:rand) anonymouse.org 80 | .sockmark $+(bul,%:rand) $4
   .did -a işlem 2 $6 | did -a işlem 4 $3 | did -a işlem 6 $4 | did -a işlem 8 Bekleyin..
   break 
  }
  inc %:ip
 }
 .disable #ips
}
#ips end
alias htmlfree { if ($len($1-) <= 900) { var %x, %i = $regsub($1,/(^[^<]*>|<[^>]*>|<[^>]*$)/g,$null,%x), %x = $remove(%x, ,$chr(9)) | return %x } } 
on *:sockopen:bul*:{ 
 var %:city sockwrite -n $sockname
 %:city GET /cgi-bin/anon-www.cgi/http://whatismyipaddress.com/ip/ $+ $sock($sockname).mark HTTP/1.1
 %:city Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*
 %:city Accept-Language: tr-TR
 %:city User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
 %:city Host: anonymouse.org
 %:city DNT: 1
 %:city Connection: Keep-Alive
 %:city $crlf
 if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Siteye Baglanıldı.. }
}
on *:sockread:bul*:{
 if ($sockerr) { .sockclose $sockname | if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Hata.. | return } }
 var %city | sockread %city 
 if (Country: isin %city) { if $token($htmlfree(%city),2,58) != Turkey { if $dialog(işlem) { sockclose $sockname | .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 Yurt Dışı... | return } } }
 if (City: isin %city) { if $dialog(işlem) { .did -r işlem 8 | .did -a işlem 8 $token($htmlfree(%city),2,58) | sockclose $sockname } }
}

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir