$exists

tarafından
32
$exists

$exists(dosya/klasör)

Bir Dosyanın veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder.
eğer var ise $true, yok ise $false değeri dönecektir.