$disk

$disk(yer|N)

Bulunan Harddisk hakkında bilgi verir.

proplar: type, free, label, size, unc, path

$disk(c:) -> eğer ki C: sürücüsü var ise $true, yok ise $false değeri dönecektir.

Örnek: //echo -a $disk(c:).size

bu örnek C:’nin boyutunu verecektir.