$date

tarafından
39

Tarihi Gün/Ay/Yıl olarak verir.

Örnek:

//echo -a $date