$count

Bir harfin/kelimenin/cümlenin içinde girilecek harfin/kelimenin/cümlenin kaç kere yazıldığını(kaç tane yazıldığını) verir.

Örnekler:

//echo -a $count(hello,el) //Verilecek yanıt 1
//echo -a $count(hello,l) //Verilecek yanıt 2