$chr

tarafından
48

Ascii değerin karakterini verir.

Örnek:

//echo -a $chr(65)

Verilecek yanıt “A” dır.