$calc

tarafından
37
$calc

Matematik işlemlerinde(hesaplamalarda) kullanılan tanımlayıcıdır.

Örnek:

//echo -a $calc(5 ^ 2)

Yukardaki örnekde 5’in karesini aldık.