Ascii Kod Listesi

Klavyenizden birçok karakterleri belirli tuşlari kullanarak çıkarabilirsiniz. Tüm Kod listesi aşagidaki gibidir.

 • ALT+033 Karakteri ==> ( ! )
 • ALT+034 Karakteri ==> ( ” )
 • ALT+035 Karakteri ==> ( # )
 • ALT+036 Karakteri ==> ( $ )
 • ALT+037 Karakteri ==> ( % )
 • ALT+038 Karakteri ==> ( & )

 • ALT+039 Karakteri ==> ( ‘ )
 • ALT+040 Karakteri ==> ( ( )
 • ALT+041 Karakteri ==> ( ) )
 • ALT+042 Karakteri ==> ( * )
 • ALT+043 Karakteri ==> ( + )
 • ALT+044 Karakteri ==> ( , )
 • ALT+045 Karakteri ==> ( – )
 • ALT+046 Karakteri ==> ( . )
 • ALT+047 Karakteri ==> ( / )
 • ALT+048 Karakteri ==> ( 0 )
 • ALT+049 Karakteri ==> ( 1 )
 • ALT+050 Karakteri ==> ( 2 )
 • ALT+051 Karakteri ==> ( 3 )
 • ALT+052 Karakteri ==> ( 4 )
 • ALT+053 Karakteri ==> ( 5 )
 • ALT+054 Karakteri ==> ( 6 )
 • ALT+055 Karakteri ==> ( 7 )
 • ALT+056 Karakteri ==> ( 8 )
 • ALT+057 Karakteri ==> ( 9 )
 • ALT+058 Karakteri ==> ( : )
 • ALT+059 Karakteri ==> ( ; )
 • ALT+060 Karakteri ==> ( < )
 • ALT+061 Karakteri ==> ( = )
 • ALT+062 Karakteri ==> ( > )
 • ALT+063 Karakteri ==> ( ? )
 • ALT+064 Karakteri ==> ( @ )
 • ALT+065 Karakteri ==> ( A )
 • ALT+066 Karakteri ==> ( B )
 • ALT+067 Karakteri ==> ( C )
 • ALT+068 Karakteri ==> ( D )
 • ALT+069 Karakteri ==> ( E )
 • ALT+070 Karakteri ==> ( F )
 • ALT+071 Karakteri ==> ( G )
 • ALT+072 Karakteri ==> ( H )
 • ALT+073 Karakteri ==> ( I )
 • ALT+074 Karakteri ==> ( J )
 • ALT+075 Karakteri ==> ( K )
 • ALT+076 Karakteri ==> ( L )
 • ALT+077 Karakteri ==> ( M )
 • ALT+078 Karakteri ==> ( N )
 • ALT+079 Karakteri ==> ( O )
 • ALT+080 Karakteri ==> ( P )
 • ALT+081 Karakteri ==> ( Q )
 • ALT+082 Karakteri ==> ( R )
 • ALT+083 Karakteri ==> ( S )
 • ALT+084 Karakteri ==> ( T )
 • ALT+085 Karakteri ==> ( U )
 • ALT+086 Karakteri ==> ( V )
 • ALT+087 Karakteri ==> ( W )
 • ALT+088 Karakteri ==> ( X )
 • ALT+089 Karakteri ==> ( Y )
 • ALT+090 Karakteri ==> ( Z )
 • ALT+091 Karakteri ==> ( [ )
 • ALT+092 Karakteri ==> ( \ )
 • ALT+093 Karakteri ==> ( ] )
 • ALT+094 Karakteri ==> ( ^ )
 • ALT+095 Karakteri ==> ( _ )
 • ALT+096 Karakteri ==> ( ` )
 • ALT+097 Karakteri ==> ( a )
 • ALT+098 Karakteri ==> ( b )
 • ALT+099 Karakteri ==> ( c )
 • ALT+0100 Karakteri ==> ( d )
 • ALT+0101 Karakteri ==> ( e )
 • ALT+0102 Karakteri ==> ( f )
 • ALT+0103 Karakteri ==> ( g )
 • ALT+0104 Karakteri ==> ( h )
 • ALT+0105 Karakteri ==> ( i )
 • ALT+0106 Karakteri ==> ( j )
 • ALT+0107 Karakteri ==> ( k )
 • ALT+0108 Karakteri ==> ( l )
 • ALT+0109 Karakteri ==> ( m )
 • ALT+0110 Karakteri ==> ( n )
 • ALT+0111 Karakteri ==> ( o )
 • ALT+0112 Karakteri ==> ( p )
 • ALT+0113 Karakteri ==> ( q )
 • ALT+0114 Karakteri ==> ( r )
 • ALT+0115 Karakteri ==> ( s )
 • ALT+0116 Karakteri ==> ( t )
 • ALT+0117 Karakteri ==> ( u )
 • ALT+0118 Karakteri ==> ( v )
 • ALT+0119 Karakteri ==> ( w )
 • ALT+0120 Karakteri ==> ( x )
 • ALT+0121 Karakteri ==> ( y )
 • ALT+0122 Karakteri ==> ( z )
 • ALT+0123 Karakteri ==> ( { )
 • ALT+0124 Karakteri ==> ( | )
 • ALT+0125 Karakteri ==> ( } )
 • ALT+0126 Karakteri ==> ( ~ )
 • ALT+0127 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0128 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0129 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0130 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0131 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0132 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0133 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0134 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0135 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0136 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0137 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0138 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0139 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0140 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0141 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0142 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0143 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0144 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0145 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0146 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0147 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0148 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0149 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0150 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0151 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0152 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0153 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0154 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0155 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0156 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0157 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0158 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0159 Karakteri ==> ( � )
 • ALT+0160 Karakteri ==> ( )
 • ALT+0161 Karakteri ==> ( ¡ )
 • ALT+0162 Karakteri ==> ( ¢ )
 • ALT+0163 Karakteri ==> ( £ )
 • ALT+0164 Karakteri ==> ( ¤ )
 • ALT+0165 Karakteri ==> ( ¥ )
 • ALT+0166 Karakteri ==> ( ¦ )
 • ALT+0167 Karakteri ==> ( § )
 • ALT+0168 Karakteri ==> ( ¨ )
 • ALT+0169 Karakteri ==> ( © )
 • ALT+0170 Karakteri ==> ( ª )
 • ALT+0171 Karakteri ==> ( « )
 • ALT+0172 Karakteri ==> ( ¬ )
 • ALT+0173 Karakteri ==> ( ­ )
 • ALT+0174 Karakteri ==> ( ® )
 • ALT+0175 Karakteri ==> ( ¯ )
 • ALT+0176 Karakteri ==> ( ° )
 • ALT+0177 Karakteri ==> ( ± )
 • ALT+0178 Karakteri ==> ( ² )
 • ALT+0179 Karakteri ==> ( ³ )
 • ALT+0180 Karakteri ==> ( ´ )
 • ALT+0181 Karakteri ==> ( µ )
 • ALT+0182 Karakteri ==> ( ¶ )
 • ALT+0183 Karakteri ==> ( · )
 • ALT+0184 Karakteri ==> ( ¸ )
 • ALT+0185 Karakteri ==> ( ¹ )
 • ALT+0186 Karakteri ==> ( º )
 • ALT+0187 Karakteri ==> ( » )
 • ALT+0188 Karakteri ==> ( ¼ )
 • ALT+0189 Karakteri ==> ( ½ )
 • ALT+0190 Karakteri ==> ( ¾ )
 • ALT+0191 Karakteri ==> ( ¿ )
 • ALT+0192 Karakteri ==> ( À )
 • ALT+0193 Karakteri ==> ( Á )
 • ALT+0194 Karakteri ==> ( Â )
 • ALT+0195 Karakteri ==> ( Ã )
 • ALT+0196 Karakteri ==> ( Ä )
 • ALT+0197 Karakteri ==> ( Å )
 • ALT+0198 Karakteri ==> ( Æ )
 • ALT+0199 Karakteri ==> ( Ç )
 • ALT+0200 Karakteri ==> ( È )
 • ALT+0201 Karakteri ==> ( É )
 • ALT+0202 Karakteri ==> ( Ê )
 • ALT+0203 Karakteri ==> ( Ë )
 • ALT+0204 Karakteri ==> ( Ì )
 • ALT+0205 Karakteri ==> ( Í )
 • ALT+0206 Karakteri ==> ( Î )
 • ALT+0207 Karakteri ==> ( Ï )
 • ALT+0208 Karakteri ==> ( Ğ )
 • ALT+0209 Karakteri ==> ( Ñ )
 • ALT+0210 Karakteri ==> ( Ò )
 • ALT+0211 Karakteri ==> ( Ó )
 • ALT+0212 Karakteri ==> ( Ô )
 • ALT+0213 Karakteri ==> ( Õ )
 • ALT+0214 Karakteri ==> ( Ö )
 • ALT+0215 Karakteri ==> ( × )
 • ALT+0216 Karakteri ==> ( Ø )
 • ALT+0217 Karakteri ==> ( Ù )
 • ALT+0218 Karakteri ==> ( Ú )
 • ALT+0219 Karakteri ==> ( Û )
 • ALT+0220 Karakteri ==> ( Ü )
 • ALT+0221 Karakteri ==> ( İ )
 • ALT+0222 Karakteri ==> ( Ş )
 • ALT+0223 Karakteri ==> ( ß )
 • ALT+0224 Karakteri ==> ( à )
 • ALT+0225 Karakteri ==> ( á )
 • ALT+0226 Karakteri ==> ( â )
 • ALT+0227 Karakteri ==> ( ã )
 • ALT+0228 Karakteri ==> ( ä )
 • ALT+0229 Karakteri ==> ( å )
 • ALT+0230 Karakteri ==> ( æ )
 • ALT+0231 Karakteri ==> ( ç )
 • ALT+0232 Karakteri ==> ( è )
 • ALT+0233 Karakteri ==> ( é )
 • ALT+0234 Karakteri ==> ( ê )
 • ALT+0235 Karakteri ==> ( ë )
 • ALT+0236 Karakteri ==> ( ì )
 • ALT+0237 Karakteri ==> ( í )
 • ALT+0238 Karakteri ==> ( î )
 • ALT+0239 Karakteri ==> ( ï )
 • ALT+0240 Karakteri ==> ( ğ )
 • ALT+0241 Karakteri ==> ( ñ )
 • ALT+0242 Karakteri ==> ( ò )
 • ALT+0243 Karakteri ==> ( ó )
 • ALT+0244 Karakteri ==> ( ô )
 • ALT+0245 Karakteri ==> ( õ )
 • ALT+0246 Karakteri ==> ( ö )
 • ALT+0247 Karakteri ==> ( ÷ )
 • ALT+0248 Karakteri ==> ( ø )
 • ALT+0249 Karakteri ==> ( ù )
 • ALT+0250 Karakteri ==> ( ú )
 • ALT+0251 Karakteri ==> ( û )
 • ALT+0252 Karakteri ==> ( ü )
 • ALT+0253 Karakteri ==> ( ı )
 • ALT+0254 Karakteri ==> ( ş )
 • ALT+0255 Karakteri ==> ( ÿ )

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir