$appstate

mIRC Penceresinin durumunu verir.

Durumlar:

maximized = Tam ekran

minimized = Simge durumuna küçültülmüş.

normal = Normal

hidden = Gizlenmiş(Saklı)

tray = Taskbar’daki saatin olduğu bölümde yer alıyor.

Örnek:

//echo -a $appstate